Guangzhou Zhongxin packaging products Co. Ltd.

Contact: Hua Huaiyou
Contact information: 8620-39185779  13249777598
Contact QQ number: 109113496
Mailbox: sales@zhongxinco.com.cn
Contact address: No. 10, industrial road, Dashi planting village, Guangzhou, Panyu